-NET GÖRME NELERE BAĞLI ?
 -KONTRAST DUYARLILIK
  -DAHA NET GÖRÜN
  -GÖRME GELİŞTİRME
  -GÖZ TEMBELLİĞİ
 -GÖZ NEDEN TEMBELLEŞİR ?
 -GÖZLÜK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
 -ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
  -GÖZ TİTREMESİ/GÖZ -TEMBELLİĞİ
  -YAŞLILIKTA GÖRME AZALMASI
  -GÖZ TEMBELLİĞİ -UYGULAMALARI
  -TEDAVİDE BUNLARI BİLMELİSİNİZ
  -KAPATMA TEDAVİSİ
  -EGZERSİZLE AKTİF TEDAVİ
  -BEBEKLERDE TEMBELLİK TEDAVİSİ
  -BU TEDAVİ SİZE UYAR MI ?
  -REVİSİON
  -TEMBELLİK NEDEN DÜZELMEDİ ?
  -GÖZ TEMBELLİĞİ VE ŞAŞILIK
TEDAVİ ALETLERİ
 

 
NEDİR ?
 
FÜZYON KIRILMASI
İki göz arasındaki numara  farkının fazlalığı  görüntünün farklı büyüklükte olmasına  ve gözde tembelliğe neden olur.
 
ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ Görmeyen göz kayar. Şaşılık görmeyi bozar. Şaşılığın bozduğu onlarca göz fonksiyonu da görmenin bozulmasına etkili. Olay basit bir göz tembelliği olarak değerlendirilmemeli.  İki gözle tek görme (binoküler görüş) şaşılıkta bozulur. Bunu düzeltmek mümkün olmadıkça net görme imkansızdır.
 
ŞAŞILIKTA GÖRME  NEDEN BOZULUR ? Kayan göz bir başka alanın görüntüsünü beyne yansıtır ve sağlam gözün beyindeki görüntüsünü bozar. Beyin çift görmeyi düzeltmek amacı ile  kayan gözün görüntüsünü siler.
 
3 BOYUTLU GÖRME BOZUKLUĞU GÖZDE TEMBELLEŞME NEDENİ.
Göz tembelliği araştırmalarında derinlik hissi muayenesi ile tanıya giden klinikler vardır. 3 Boyutlu görmeyi düzeltmedikçe göz tembelleşmeye devam eder.

HANGİ GÖZLÜK NUMARASI GÖZÜ TEMBELLEŞTİRİLİR?  Artı numaralarda numara arttıkça göze düşen görüntü yanılgılarla düşer ve göz tembelleşmeye başlar. Özellikle +10.0 ve üzerinde bu durum belirgindir. Yüksek artı da uyum da yetersizdir.

ŞAŞILIKTA  BOZULAN  FONKSİYONLAR  GÖRMEYİ BOZMAYA DEVAM EDER Örneğin Sağ ve sol gözden görüntülerin 1 saniye ara ile algılandığını düşünün, bu  görüntünün karma karışık olması demektir.  Bunu çözmedikçe yaptığınız tembellik tedavisi boşa gidecektir.

GÖRME BOZUKLUĞU ŞAŞILIK NEDENİ Görmeyen göz kayar. İki göz arasındaki gözlük numara farkı fazla ise yüksek numaralı göz daha fazla kayar ve daha fazla tembelleşir.

ŞAŞILIĞIN FAZLA VEYA AZ OLMASININ TEMBELLİĞE ETKİSİ Kayma miktarıyla göz tembelliği arasında ilişki  vardır fakat fazla değil

UYUM (AKOMODASYON) bozuklukları göz tembelliği ve şaşılık  nedenidir. Görüntü netleştirmesi bozuk   kamerayı düşünebilirsiniz.

HANGİ ŞAŞILIKTA GÖZ TEMBELLEŞİR? Dışa şaşılıkta daha az ama tedaviye dirençli. Erken başlayan içe şaşılık en önemli tembellik nedeni. İki göz arası numara farkı çoğaldıkça tembelliğin derinliği artar, tedavi zorlaşır.

BİR SAĞ BİR SOL GÖZ  NÖBETLEŞE KAYIYORSA  GÖZ TEMBELLEŞİR Mİ? Görme iki gözde birbirine yakın değerlerde ise  bir sağ bir sol göz kayar. Bu durum gözün tembelleşmesini önler veya daha az tembelleşir.

FÜZYON KIRILMASI ŞAŞILIK NEDENİ VE GÖRMEYİ DE BOZAR Onlarca füzyon kırılması nedeni vardır, bunlar şaşılık ve göz tembelliği nedenidir.
 
 

Göz tembelliğini kapatma yaparak düzeltmeye kalkmak başarısızlıkla son bulur. İki gözle tek görmenin , görüntü birleştirmenin (füzyon) eş zamanlı algılamanın (simültane persepsiyon), görüntü tamamlama (retinal korrespondans), 3 boyutlu görme (stereoskopi), beyinle gözler arası fonksiyon akışı tıkanıklığı (shut off), yan bakış (ekzantrik fiksasyon)…  gibi durumlar kapatmayla sağlayacağınız avantajları kapatma dışında bozmaya devam edecektir. Aynı zamanda aktif şaşılık tedavisi yapmak zorundasınız. Yapmadığınız zaman tedavi uzar gider.

Şaşılıkta ameliyatı çözüm olarak sunan hekimi göz tembelliği dahil şaşılıkta bozulan onlarca göz fonksiyonunun düzelip düzelmeyeceği sorulmalı. Şaşılık sadece estetik kusur değil. Şaşılık ve beraberindeki göz tembelliği aktif olarak düzeltilmeli. Anne baba ameliyatı yapalım, kaygısından kurtulalım havasında olabilir. Şaşılığı yapan nedenler ve doğurduğu diğer fonksiyon bozuklukları nasıl düzelecek..?