-NET GÖRME NELERE BAĞLI ?
 -KONTRAST DUYARLILIK
  -DAHA NET GÖRÜN
  -GÖRME GELİŞTİRME
  -GÖZ TEMBELLİĞİ
 -GÖZ NEDEN TEMBELLEŞİR ?
 -GÖZLÜK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
 -ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
  -GÖZ TİTREMESİ/GÖZ -TEMBELLİĞİ
  -YAŞLILIKTA GÖRME AZALMASI
  -GÖZ TEMBELLİĞİ -UYGULAMALARI
  -TEDAVİDE BUNLARI BİLMELİSİNİZ
  -KAPATMA TEDAVİSİ
  -EGZERSİZLE AKTİF TEDAVİ
  -BEBEKLERDE TEMBELLİK TEDAVİSİ
  -BU TEDAVİ SİZE UYAR MI ?
  -REVİSİON
  -TEMBELLİK NEDEN DÜZELMEDİ ?
  -GÖZ TEMBELLİĞİ VE ŞAŞILIK
TEDAVİ ALETLERİ
 

 
NEDİR ?
 

SUPRESSİYON (GÖLGELEME)

 
 

GÖRME GELİŞTİRME

GÖRME DEĞİL MÜKEMMEL GÖRME. Gelişen teknoloji, gün boyu bilgisayar, uzun öğrenim yılları mükemmel görmeyi gerektiriyor. Gözün onlarca fonksiyonundan yeterince yararlanamıyoruz Ve atıl olarak durmaktadır. Görme geliştirme bu ihtiyaçtan doğdu. Dünya bu işi çok uzun yıllardır yapıyor. Biz de ülkemizde ilklerden olma mutluluğu içindeyiz.

 
GÖRME NEDİR Kİ?
Görme bir takım hareketidir (EYEMİNG TEAMİNG), görme boşlukta yürümektir (SPATİO VİSİON),  görme dengedir (BALANCE), görme  ahenktir, beyin, göz, el ve vücut iş birliğidir (EYE COORDİNATİON), görme uyumdur (ACCOMODATİON), görme dikkattir (ATTENTİON), görme gözü bir yere dikebilmektir (FOCUS),  görme beyinde görüntüyü üst üste bindirebilmektir (FUSİON), g örme beyinde görüntüyü tamamlamaktır (RETİNAL CORRESPONDANCE),  görme eş zamanlı algılamaktır (SİMÜLTANE PERCEPTİON),  görme hafızadır (VİSUAL MEMORY),   görme izlemektir (TRACKİNG) ,   görme çevreden farkındalıktır (PERİFERAL AWERNESS),  görme derinliktir, üç  boyutluluktur  (STEREOSCOPY), görme ani tepki vermektir, görme imajları geri çağırmaktır (VİSUALTİON)….  

SİZ SADECE GÖRÜYOR MUSUNUZ ?

GÖRME GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ

DAHA NET GÖRME/VİSUAL ACUITY

ODAKLAMAYI GÜÇLENDİRMEK/FOKUS

İZLEME YETENEĞİNİ ARTIRMAK/TRACKİNG ABİLİTY

GÖZLERİN İŞBİRLİĞİ/EYE TEAMİNG ABİLİTY

GÖRME HAFIZASI/VİSUAL MEMORY

DİKKATİ SÜRDÜRMEK/ATENTİON

UZAK/YAKIN UYUMU/NEAR/FAR AKOMODATİON

MERKEZİ/ÇEVRESEL GÖRME/CENTRAL/P ERİFERİC AWERNESS

KONTRAST DUYARLILIK/CONTRAST SENSİVİTE

 ŞEKİL VE HACIM ALGILAMA/VİSUAL FORM PERCEPTION

GÖZ-EL-BEDEN İŞ BİRLİĞİ/VİSUAL MOTOR İNTEGRATION

 

10/10 GÖRME YETMEZ

10/10 görme ideal görme değildir. Göz daha net görebilir. Göz fonksiyonlarını düşük düzeyde kullanıyor olabilirsiniz. Onları geliştirip daha kaliteli görebilirsiniz. Olayı düşük televizyon kalitesi ve  ileri teknoloji ürünü televizyona benzetebilirsiniz.