-NET GÖRME NELERE BAĞLI ?
 -KONTRAST DUYARLILIK
  -DAHA NET GÖRÜN
  -GÖRME GELİŞTİRME
  -GÖZ TEMBELLİĞİ
 -GÖZ NEDEN TEMBELLEŞİR ?
 -GÖZLÜK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
 -ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ
  -GÖZ TİTREMESİ/GÖZ -TEMBELLİĞİ
  -YAŞLILIKTA GÖRME AZALMASI
  -GÖZ TEMBELLİĞİ -UYGULAMALARI
  -TEDAVİDE BUNLARI BİLMELİSİNİZ
  -KAPATMA TEDAVİSİ
  -EGZERSİZLE AKTİF TEDAVİ
  -BEBEKLERDE TEMBELLİK TEDAVİSİ
  -BU TEDAVİ SİZE UYAR MI ?
  -REVİSİON
  -TEMBELLİK NEDEN DÜZELMEDİ ?
  -GÖZ TEMBELLİĞİ VE ŞAŞILIK
TEDAVİ ALETLERİ
 

 
NEDİR ?
 

İKİ GÖZLE TEK GÖRME

 

İki gözle tek görüş net, derinliği olan, beyinde görüntünün birleştiği, tamamlandığı, eş zamanlı algılandığı bir görmedir.

 

 

NET GÖRME NELERE BAĞLI
Görme çok boyutlu mükemmel bir olaydır.
Net görme onlarca göz fonksiyonunun  normal çalışması ile mümkün

 

İKİ GÖZ BAKIŞI AYNI HATTA OLMALI (ORTOFORİA)
Gözlerden gelen görüntü aynı hatta olmaması bulanık görme ve tembelleşme nedenidir.

 

İKİ GÖZLE TEK GÖRMELİ (BİNOKÜLER  TEK GÖRÜŞ)
İki gözle tek görüş net, derinliği olan, beyinde görüntünün birleştiği, tamamlandığı, eş zamanlı algılandığı bir görmedir.

GÖRÜNTÜLER BEYİNDE BİRLEŞTİRİLEBİLMELİ (FÜZYON)
Sağ ve sol gözden  gelen görüntüleri beyinde  tek hayal şeklinde birleştirebilmeli. İçe, dışa, yukarı, aşağı füzyon  normal değerlerde olmalı

 

GÖRÜNTÜ TAMAMLANMALI: (RETİNAL KORRESPONDANS)
Beyne sağ ve sol gözden gelen görüntüler farklı pozisyonları nedeniyle birbirinin eksiklerini tamamlar ve geniş bir görme alanı oluşur

EŞ ZAMANLI ALGILANMALI (SİMULTANE PERCEPTİON)
Sağ ve sol gözden gelen görüntüler beyinde aynı anda algılanmalı, algılanmaması  bulanık görmeye  neden olur.

 

3 BOYUTLU GÖRMELİ: (STEREOSKOPİ)
Gözlerin yüzde hafif  farklı konumda olması görüntüye üçüncü boyut kazandırır.  Düz ve kabartma resmi gibi.

İÇE AYNI ANDA HAREKET: (KONVERJANS)
Yakına bakarken gözler aynı  noktada  birleşmeli. Birinin gecikmesi veya aynı noktaya gelmemesi netliği bozar.

 

DIŞA AYNI ANDA HAREKET (DİVERJANS)
İki gözün  aynı anda dışa hareketi normal  değerlerde olmalıdır. Bozukluğunda gözleri tek tek kullanırsınız.

TONLARI FARKETMELİ:(KONTRAST DUYARLILIK)
Birbirine çok yakın  tonları  ayırt edebilmeli. yetersizliği görüntüsü bozuk televizyon seyretmek gibidir.

 

HER İKİ GÖZ 10/10 GÖRMELİ: (VİSUAL ACUİTY)
Sağ ve sol göz tam görmemeli. Birinin az görmesi diğeri ile birlikte net görmeyi bozar.

ODAKLAMA MÜKEMMEL OLMALI( FOCUSİNG)
Kameranın otomatik odaklaması gibi göz her mesafede görüntüyü netleştirebilmelidir.  (AKOMODASYON-UYUM)

 

İZLEME: (EYE TRACKİNG)
Her iki göz yeterince izleyebilmeli. İzleme yeteneğinizin az olduğunu düşünün, seri ve düzgün okuyamazsınız.

GÖZLERİN İŞ BİRLİĞİ: (EYE TEAMİNG ABİLİTY)
Gözlerin iş birliği içinde çalışmalı, tek tek kullanmak netlik azlığı ve göz fonksiyonlarında yetersizlik demektir.

 

KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI
Bir göz karşıya bakarken diğer göz ufak bir açı ile başka bir alana bakarsa netlik bozulur. Kişi gözünü tek tek  kullanır.

     

 


FÜZYON KIRILMASI VE NET GÖRME:

Görüntünün beyinde birleştirilmesindeki sorunlar net görmeyi bozar.

*İki göz arasındaki numara farkının fazlalığı görüntünün bir gözde küçük veya büyük olmasına neden olur.

*Yüksek numara kalın cam: 5-6 numaradan yüksek numaralarda  gören noktaya yanılmalı, gereğinden küçük, büyük, eğri  büğrü düşmesi…

*Yüksek astigmat: Görüntünün eğri, büğrü, düzensiz olması

*Bir gözün az görmesi

*İki gözde uyumun farklılığı

*Küçük göz kaymaları

*Ekzantrik fiksasyon (yan bakış)

*Konverjans-diverjans  bozuklukları: Hedef noktada gözün birleştirilememesi, birinin gecikmesi..

 

YETERLİ X-Y HÜCRESİ OLMALI

Beyinde x ve y hücrelerinin sayısı ve hacmi normal olması gerekir.

 

KARANLIK ADAPTASYONU
NORMAL OLMALI

Loş bir alandan güneşli bir alana veya tersine çıkılınca  aniden uyum için bekleriz. Bunun normal olması gerekir.

 


AKOMODASYON (UYUM) VE NET GÖRME:

Kameranın her mesafeyi netleştirmesi gözde uyumun karşılığıdır.

*Gözler arası numara farkı farklı uyuma neden olur.

*Gözlerden birinin az görmesi, görme gayreti ve buna bağlı fazla uyuma neden olur. Bu o gözün kayması , çift görme ve beyinde füzyonun bozulması demektir.

*Uyum bozuldukça çift görür, beyin  çift görmeyi önlemek amacı ile  görüntüyü siler.

*Silinen görüntü tedavi edilmezse görmezlik derinleşir, tembelliğe dönüşür.

 

KONVERJANS - DİVERJANS BOZUKLUĞU VE NET GÖRME

İki gözün birlikte içe veya dışa bakarken  gözlerin hedefte  toplanması  net görme için gereklidir. Toplanamaması  net görmeyi bozar.